Místní lidová knihovna sídlí ve Veliši v obecním domě č.p. 4, kde je sídlo pošty i obecního úřadu.

Knihovnice  MLK -  p. Barbora Šolcová

 

Výpůjční doba :

Pondělí - 15.00 - 19.00hod.

Středa -  8.00 - 12.00 hod.

Čtvrtek   16.00 - 20.00 hod.

dále popř. s knihovnicí p. Šolcovou