Vítejte na stránkách obce Veliš

Obec Veliš je územní součástí Královéhradeckého kraje s velmi bohatou historií. Leží pod velišským hřbetem, 5 kilometrů jihozápadně od města Jičína. K obci Veliš patří ještě malá vesnička Vesec u Jičina. Obce se nacházejí v nadmořské výšce 322 metrů. Na jejím území žije asi 195 stálých obyvatel.

První zmínky o Veliši pochází již z roku 1143 z doby Vladislava II, kdy koupil biskup pražský Jan II dvě dědiny od Beneše syna Markova ve Veliši a daroval ji nově založenému klášteru na Strahově, kdež byl dříve opatem. Jméno Veliš – Velechovo sídlo – přejal kopec a později i hrad nad vsí.

Dějiny obce souvisí úzce s dějinami hradu. Fara připomíná se již r. 1384. Hrad založen prý ve XII. stol. Od pánů z Valdstejna postoupen později královské komoře. Když Vítkovům Hluboká od Krále Otakara II. násilně vzata, dán jim r. 1277 hrad Veliš v náhradu, který od nich pánům z Wartenberka byl pak postoupen Jan z Wartenberka vyznává listem z r. 1358, že učinil „Frejmarky“ na zámek Veliš a císařem Karlem za zámek Kostelec. Roku 1426 postoupil král Zikmund hrad Veliš Oldřichovi z Rožmberka, později dostal se hrad Veliš králi Jiřímu a po jeho smrti 1472 Bočkovi z Kunštátu na Poděbradech. Později dostal se hrad v držení Trčkům z Lípy – pak Smiřickým a konečně Valštýnu a náleží nyní hrabatům Šlikům. První zmínky o obci Vesec se datují k roku 1542 , kde byla zřízena významná obora z níž zvěř se rozesílala po celých Čechách.

V blízkém okolí najdete kromě řady přírodních zajímavostí, i vyznané historické a kulturní památky, například nádherný barokní kostel sv. Václava ve Veliši, který byl v roce 1752 postaven stavitelem Alselmem Luragem. Na nedalekém kopci Veliši jsou nepatrné zbytky hradu stejného jména z jehož vrcholu je úchvatný a jedinečný pohledem na celý Český ráj. Nedaleké poutní místo Loreta - barokní kaple na Velišském hřbetu, středobod krajinářského díla s kaplí Loreta a mnoho dalších zajímavostí.

Okolní příroda poskytuje bohaté možnosti pro aktivní trávení volného času svou nabídkou značených turistických tras a cyklostezek.
V obci je zachována školka a soukromá základní škola Bodláka a Pampelišky, kterou navštěvují děti od první do páté třídy i ze všech okolních obcí. V obci působí sbor dobrovolných hasičů a sdružení Velišská beseda. Do obou vesnic byl v roce 2002 zaveden plyn.