Obec Veliš dosáhla na dotaci na vybudování venkovního přístřešku u kulturního domu  ve Veliši

Obec Veliš v současné době dokončuje vybudování zastřešené venkovní pergoly. Bude sloužit k pořádání různých kulturních akcí jako pódium na koncerty, k hraní divadla, využívána bude dětmi z Mateřské školy ve Veliši a ze Základní školy Bodláka a Pampelišky jako venkovní učebna. Dále bude sloužit jako zázemí pro přilehlé sportoviště a v neposlední řadě bude místem pro setkání místních občanů k příjemnému posezení.

Obec Veliš v roce 2013 na tento projekt obdržela dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Otevřených zahrad Jičínska v opatření Realizace místní rozvojové strategie ve výši 250.000,-Kč. Celkové náklady projektu činí 350.000,-Kč. Realizaci prováděla na základě výběrového řízení firma ing. Petra Hübnera z Jičína . Partnerem tohoto projektu se stala Základní škola Bodláka a Pampelišky ve Veliši se kterou obec úzce spolupracuje.

Nad rámec této dotace obec vedle této pergoly vybudovala za velkého úsilí pana Vladimíra Nováka z Veliše venkovní výčep, aby iluze tohoto místa byla dokonalá.

Oficiální “kolaudace“ tohoto pódia proběhne v pátek 20.6.2014 revivalem Kabátů - KARÁT v podání hudební skupiny Teplá Buchta. Všichni jste na „kolaudaci“ srdečně zváni.

venkpodium

17.5.2014

Naďa Bíšková
Starostka obce