Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto dokumenty  jsou obcí Veliš zveřejněny vždy do 30 dnů od jejich schválení na veřejné schůzi obecního zastupitelstva.

 Dokumenty obce Veliš zveřejněné na webových stránkách obce na www.velis.cz, v listinné podobě jsou k nahlédnutí u účetní obce Veliš vždy v pondělí 15h-19h, popř. v jiný dohodnutý čas. 

 

______________ 2020 _________________________________________________________________________

1- Zveřejnění finančního hospodaření obce v roce 2020   ze dne 25.5.2020, zveřejněno 5.6.2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

a) Střednědobý výhled

rozpočtový výhled 2016-2020 z 13.11.2015

Schválený střednědobý výhled obce za období 2019-2021 z 9.3.2018, zveřejněný 20.3.2018

Schválený střednědobý výhled MŠ Veliš za období 2019-2021 z 9.3.2018, zveřejněný 20.3.2018

 


b) Rozpočty:

_________________________2020____________________________________________________________________________________________________________

Schválený rozpočet obce Veliš na rok 2020 schválený dne 18.12.2020, zveřejněný 5.1.2020

Schválený rozpočet Mateřské školy  Veliš na rok 2020 schválený dne 18.12.2019, zveřejněno 5.1.2020

 

c) Rozpočtové opatření:

 Rozpočtové opatření  č. 1/2020, schválený 25.5.2020, vyvěšený 5.6.2020