Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto dokumenty  jsou obcí Veliš zveřejněny vždy do 30 dnů od jejich schválení na veřejné schůzi obecního zastupitelstva.

 Dokumenty obce Veliš zveřejněné na webových stránkách obce na www.velis.cz, v listinné podobě jsou k nahlédnutí u účetní obce Veliš vždy v pondělí 15h-19h,

popř. v jiný dohodnutý čas.  

a) střednědobé výhledy 

Schválený střednědobý výhledový rozpočet obce na období 2019-2021 - AKTUALIZACE  Z 14.8.2020, ZVEŘEEJNĚNO 25.8.2020

Schválený střednědobý výhledový rozpočet obce na období 2022-2027 z 14.8.2020, zveřejněno 25.8.2020

Schválení střednědobého výhledového rozpočtu Mateřské školy, Veliš ze dne 14.8.2020, zveřejněno 25.8.2020

b) Rozpočty:

Schválený rozpočet obce Veliš na rok 2022, schválený dne 13. 12. 2021, vyvěšeno 27.12.2021

Schválený rozpočet MŠ Veliš na rok 2022, schválený dne 13. 12. 2021, vyvěšeno 27. 12. 2021

 

c) Rozpočtové opatření:

Rozpočtové opatření č. 1/2021, schválené 10.3.2021, vyvěšeno 19.3.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021, schválené 10.4.2021, vyvěšeno 20.4.2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021, schválené 10.5.2021,  vyvěšeno 21.5.2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021, schválené 10.6.2021, vyvěšeno 20.6.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021, schválené 6.9.2021, vyvěšeno 18.9.2021

Rozpočtové opatření č. 6/2021, schválené 10.10.2021, vyvěšeno 20.10.2021

Rozpočtové opatření č. 7/2021, schválení 20.12.2021, vyvěšeno 30.12.2021