Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto dokumenty  jsou obcí Veliš zveřejněny vždy do 30 dnů od jejich schválení na veřejné schůzi obecního zastupitelstva.

 Dokumenty obce Veliš zveřejněné na webových stránkách obce na www.velis.cz, v listinné podobě jsou k nahlédnutí u účetní obce Veliš vždy v pondělí 15h-19h,

popř. v jiný dohodnutý čas.  

a) střednědobé výhledy 

______________ 2020 ___________________________________________________________

Schválený střednědobý výhledový rozpočet obce na období 2019-2021 - AKTUALIZACE  Z 14.8.2020, ZVEŘEEJNĚNO 25.8.2020

Schválený střednědobý výhledový rozpočet obce na období 2022-2027 z 14.8.2020, zveřejněno 25.8.2020

Schválení střednědobého výhledového rozpočtu Mateřské školy, Veliš ze dne 14.8.2020, zveřejněno 25.8.2020

b) Rozpočty:

_________________________2020_________________________________________________________________________________________

Schválený rozpočet obce Veliš na rok 2020 schválený dne 18.12.2020, zveřejněný 5.1.2020

Schválený rozpočet Mateřské školy  Veliš na rok 2020 schválený dne 18.12.2019, zveřejněno 5.1.2020

 

c) Rozpočtové opatření:

 Rozpočtové opatření  č. 1/2020, schválený 25.5.2020, vyvěšený 5.6.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020, schválený 14.8.2020, zveřejněno 25.8.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020, schválený 9-11.2020, zveřejněno 21.11.2020