Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto dokumenty  jsou obcí Veliš zveřejněny vždy do 30 dnů od jejich schválení na veřejné schůzi obecního zastupitelstva.

 Dokumenty obce Veliš zveřejněné na webových stránkách obce na www.velis.cz, v listinné podobě jsou k nahlédnutí u účetní obce Veliš vždy v pondělí 15h-19h, popř. v jiný dohodnutý čas. 

 

______________ 2019 _________________________________________________________________________

Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření obce  Veliš z 8.3.2019, zveřejněno 20.3.2019

Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření obce Veliš z 21.6.2019, zveřejněno 10.7.2019

Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření obce Veliš z 20.9.2019, zveřejněno 10.10.2019

Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření obce Veliš z 18.12.2019, zveřejněno 5.1.2020

_____________________________________________________________________________________________

a) Střednědobý výhled

rozpočtový výhled 2016-2020 z 13.11.2015

Schválený střednědobý výhled obce za období 2019-2021 z 9.3.2018, zveřejněný 20.3.2018

Schválený střednědobý výhled MŠ Veliš za období 2019-2021 z 9.3.2018, zveřejněný 20.3.2018

 


b) Rozpočty:

_________________________2020_________________________________________________________________

Schválený rozpočet obce Veliš na rok 2020 schválený dne 18.12.2020, zveřejněný 5.1.2020

Schválený rozpočet Mateřské školy  Veliš na rok 2020 schválený dne 18.12.2019, zveřejněno 5.1.2020

 

c) Rozpočtové opatření:

 Rozpočtové opatření č. 1/2019 z 8.3.2019, vyvěšeno 20.3.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 z 21.6.2019, vyvěšeno dne 10.7.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 z 20.9.2019, zveřejněno 10.10.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019 z 18.12.2019, zveřejněno 5.1.2020