Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto dokumenty  jsou obcí Veliš zveřejněny vždy do 30 dnů od jejich schválení na veřejné schůzi obecního zastupitelstva.

 Dokumenty obce Veliš zveřejněné na webových stránkách obce na www.velis.cz, v listinné podobě jsou k nahlédnutí u účetní obce Veliš vždy v pondělí 15h-19h,

popř. v jiný dohodnutý čas.  

a) střednědobé výhledy 

Schválení střednědobého výhledového rozpočtu Mateřské školy, Veliš ze dne 14.8.2020, zveřejněno 25.8.2020

Schválený střednědobývýhledový rozpočet obce na období 2023 - 2030 z 28. 11. 2022, zveřejněno 28.11.2022,

schváleno 16.12.2022

b) Rozpočty:

Schválený rozpočet obce Veliš na rok 2023, schválený dne 16. 12. 2023, vyvěšeno 20.12.2022

Schválený rozpočet MŠ Veliš na rok 2023, schválený dne 16.12.2022, vyvěšeno 20.12.2022

c) Rozpočtové opatření:

Rozpočtové opatření č. 7/2022, schváleno 30.12.2022, vyvěšeno 30.12.2022

 

d) Schválený závrečný účet obce za rok 2021

 Zastupitelstvo obce Veliše schválilo závěrečný účet obce za rok 2021 dne 11.3.2022