Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto dokumenty  jsou obcí Veliš zveřejněny vždy do 30 dnů od jejich schválení na veřejné schůzi obecního zastupitelstva.

 Dokumenty obce Veliš zveřejněné na webových stránkách obce na www.velis.cz, v listinné podobě jsou k nahlédnutí u účetní obce Veliš vždy v pondělí 15h-19h, popř. v jiný dohodnutý čas. 

 

______________ 2018 _________________________________________________________________________

Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření 1/2018 zveřejněný 20.3.2018

Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření 2/2018 zveřejněný 20.6.2018

Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření 3/2018 zveřejněný 4.9.2018

_____________________________________________________________________________________________

a) Střednědobý výhled

rozpočtový výhled 2016-2020 z 13.11.2015

Schválený střednědobý výhled obce za období 2019-2021 z 9.3.2018, zveřejněný 20.3.2018

Schválený střednědobý výhled MŠ Veliš za období 2019-2021 z 9.3.2018, zveřejněný 20.3.2018


b) Rozpočty:

_________________________2018_________________________________________________________________

rozpočet obce Veliše na rok 2018  schválený dne 15.12.2017, zveřejněný  10.1.2018

rozpočet MŠ Veliš na rok 2018 schválený dne 15.12.2017, zveřejněný 10.1.2018


c) Rozpočtové opatření:

___________________________ 2018 ____________________________________________________________

rozpočtové opatření č. 1/2018 ze dne 9.3.2018, zveřejněný 20.3.2018

rozpočtové opatření č. 2/2018 ze dne 8.6.2018, zveřejněný 20.6.2018

rozpočtovgé opatření č. 3/2018 ze dne 31.8.2018, zveřejněný 4.9.2018