Kanalizační řád  - zde 

vyvěšeno: 12.6.2024

_______________________________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva č. 2/2024 dne 29.5.2024

schůze 2/2024 ze dne 29.5.2024

Doklady za obec Veliš:

Kontrola hospodaření za rok 2023 - audit

images/2023_12_Fin2-12.pdf

přehled úvěru

příloha

Rozvaha 2023

Výkaz zisků a ztrát 2023

Inventarizační zpráva 2023

 

Doklady za Mateřskou školu, Veliš:

Příloha MŠ Veliš

Rozvaha Mateřská škola, Veliš 2023

Výkaz zisků a ztrát MŠ Veliš 2023

  vyvěšeno: 10.5.2024                       sejmuto:  29.5.2024

______________________________________________________________________________________________

Uzavírka pozemní komunikace II/501 v obci Střevač v době od 1.-7.7.2024 z důvodu odstranění havarijního stavu 

kanalizace

objízdná trasa 

vyvěšeno: 2.5.2024                         sejmuto: 7.7.2024

______________________________________________________________________________________________ 

Projekt vodovod Veliš a Vesec je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Opetračního 

programu Životní prostředí 

Vodovod Veliš a Vesec 

vyvěšeno: 22. 4. 2024                    sejmuto: 31. 12. 2025

_____________________________________________________________________________________________ 

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Královéhradeckého krajen - vlk obecný

veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 16.3.2024

____________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva dne 8.3.2024

schůze 1/2024 ze dne 8.4.2024

vyvšeno: 23.2.2024                        sejmuto: 8.3.2024

____________________________________________________________________________________________

Rozhodnutí - povolení pokácení stromů

rozhodnutí 1/2024

rozhodnutá 2/2024

vyvěšeno: 12.2.2024                 sejmuto: 28.2.2024

___________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy a vázva k uplatnění připomínek nebo námitek

veřejná vyhláška - dopravní značení

vyvěšeno: 10.2.2024                    sejmuto: 29.2.2024

____________________________________________________________________________________________

Schválený rozpočet obce Veliš na rok 2024

Schválený rozpočet Mateřské školy, Veliš 

vyvěšeno:  20. 12. 2023

____________________________________________________________________________________________

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - problematika jedince  vlka obecnéhého

Veřejná_vyhláška_k_návrhu_OOP_VLK

Návrh_opatření_obecné_povahy_VLK_2023.

vyvěšeno: 18. 12. 2023             sejmuto: 3. 1. 2024

____________________________________________________________________________________________

Úprava rozpočtu č. 8/2023 ze dne 10.12.2023

Dokumenty k finanční kontrole č. 8/2023 ze dne 10.12.2023

vyvěšeno: 15.12.2023

_________________________________________________________________________________________

Oznámení o zvěřejnění dokumentu Svazku obí Mariánská zahrada 

vyvěšeno:   11. 12. 2023

________________________________________________________________________________________

Veřejné zasedání č. 4/2023 zastupitelstva obce Veliše dne 8. 12. 2023

pozvánka č.  4 - 2023

Návrh rozpočtu obce Veliše na rok 2024

Návrh rozpočtu MŠ Veliš na rok 2024

OZV č. 3/2023 obce Veliše o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

Změna ceny  pronájmu Kulturního domu Veliš od 1. 1. 2024

vyvěšeno: 22. 11. 2023                 sejmuto: 8. 12. 2023

________________________________________________________________________________________

Návrh rozpočtu Svazku obcí Mariánská zahrada na rok 2024

Návrh střednědobého výhledu Svazku obcí Mariánská zahrada na roku 2025-2027

vyvěšeno: 21. 11. 2023

sejmuto: 29.12.2023

________________________________________________________________________________________

Úprava rozpočtu č. 7/2023 ze dne 10.11.2023

Zveřejnění k finanční kontrole ze dne 10.11.2023

vyvěšeno 15. 11. 2023

________________________________________________________________________________________

Úprava rozpočtu č. 6/2023 ze dne 11. 9. 2023

Zveřřejnění k finanční kontrole  ze dne 11.9.2023

vyvěšeno: 23. 9. 2023

________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva 3/2023 konaná dne 8. 9. 2023

pozvánka na schůzi 3/2023

Obecně závazná vyhláška Obce Veliš č. 2/2023 kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

vyvěšeno: 28.8.2023                            sejmuto: 8.9.2023

_______________________________________________________________________________________

Úprava rozpočtu č. 5/2023 ze dne 10. 8. 2023

Zveřejnění k finanční kontrole ze dne 10.8.2023

vyvěšeno: 21.8.2023

_______________________________________________________________________________________

Úprava rozpočtu č. 4/2023 ze dne 10.7.2023

Zveřejnění k finanční kontrole ze dne 12.6.2023

vyvěšeno: 25.7.2023

_______________________________________________________________________________________

Úprava rozpočtu č. 3/2023 ze dne 12.6.2023 

Zveřejnění k finanční kontrole ze dne 12.6.2023

vyvěšeno: 21.6.2023

_______________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva konaná dne 9.6.2023

pozvánka - schůze obecního zastupitelstva č. 2/2023 z 9.6.2023

Schválení závěrečného účtu obce Veliš  za rok 2022:

/2022_12_Fin2-12

Přehled úvěu

2023_12_Priloha.pdf

2023_12_Rozvaha.pdf

2023_12_Vykaz_zisku_a_ztraty_1.pdf

/2023_MS_priloha-2.pdf

2023_MS_rozvaha-2.pdf

2023_MS_vykaz_zisku_a_ztraty-2.pdf

audit za rok 2022

 schválení účetní závěrky 2022

závěrečná zpráva k inventarizaci

finanční vypořádání 2022

schválení účetní závěrky MŠ Veliš za rok 2022

vyvěšeno: 18.5.2023           

vyvěšeno: 10.6.2023 (schválený závěrečný účet)                                                            

_______________________________________________________________________________________

Závěrečný účet Svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2022

návrh závěrečného účtu svazku obcí Mariánská zahrada

1152378282_0_DSO_MZ_-_zprava.

priloha_k_ucetni_zaverce_k_31.12.2022/

rozvaha_k_31.12.2022

Vykaz_FIN_2-12M_za_prosinec

vykaz_zisku_a_ztrat_k_31.12.2022

vyvěšeno: 24.5.2023         sejmuto: 28.6.2023 

_____________________________________________________________________________________________

Úprava rozpočtu č. 2/2023 ze dne 9.5.2023

vyvěšeno: 19. 5. 2023

_____________________________________________________________________________________________

Zveřejnění veřejné vyhlášky na úřední desce

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

vyvěšeno: 20.4.2023                           sejmuto: 8.5.2023

_____________________________________________________________________________________________ 

Státní veterinární správa  - tisková zpráva

SVS ruší momořádná veterinární opatření omezující venkovní chov drůbeže

vyvěšeno 3. 3. 2023

______________________________________________________________________________________________ 

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

průvodní dopis ÚZSVM

příloha ÚZSVM

priloha_1150800131_2_Veliš.xlsx

vyvěšeno 2. 3. 2023      

________________________________________________________________________________________________

Rozhodnutí o povlení ke kácení dřeviny 

rozhodnutí č. 2/2023

vyvěšeno: 3. 2. 2023                          sejmuto: 20.2.2023

_________________________________________________________________________________________________

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva 1/2023 konané dne 10.3.2023

Pozvánka obecní zasedání 1/2023

Směrnice č. 1/2023 o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 

Směrnice č. 2/2023 - Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obecně závazná vyhláška o stanovení školského obvodu Mateřské škole, Veliš

vyvěšeno: 28. 2. 2023                                 sejmuto: 10.3.2023

________________________________________________________________________________________________

Rozpočtové opatření č. 1/2023 ze dne 17. 1. 2023

Úprava rozpočtu 1/2023

vyvěšeno: 27.1.2023 

________________________________________________________________________________________________

Nařízení Státní veterinární správy - momořádná veterinární opatření ze dne 4.1.2023

vyvěšeno: 5.1.2023

________________________________________________________________________________________________

Rozpočtové opatření č. 7/2022 ze dne 30.12.2022

7-_Zveřejnění_k_finanční_kontrole_6-2022_z_30.12.2022

vyvěšeno: 30.12.2022

_________________________________________________________________________________________________

Schválený rozpočet obce Veliš za rok 2022

Schválený rozpočet Mateřské školy, Veliš za rok 2022

Schválený střednědobý výhledový na období 2023- 2030

vyvěšeno: 20.12. 2022

_______________________________________________________________________________________________

Veřejné zasedání č. 5/2022

pouvánka č. 5

Rozpočet obce Veliše na rok 2023

Rozpočet MŠ Veliš

Střednědobý výhledový rozpočet na období 2023-2030

vyvěšeno: 1. 12. 2022                                sejmuto: 20.12.2022

 

______________________________________________________________________________________________

Návrh rozpočtu na rok 2023 Svazku obcí Mariánská zahrada 

navrh_rozpoctu_na_rok_2023.pdf

navrh_strednedobeho_vyhledu_rozpoctu_2024_-_2026.

vyvěšeno: 18.11.2022               sejmuto: 30.12.2022

________________________________________________________________________________________________

Rozpočtové opatření č. 6/2022 zeš dne 11.11.2022

6- Zveřejnění k finanční kontrole 6-2022 z 11.11.2022

vyvěšeno: 11.11.2022               

________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů ze dne 3.11.2022

Veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 7.11.2022                    sejmuto: 31.12.2023 

________________________________________________________________________________________________

Rozpočtové opatření č. 5/2022 ze dne 10.10.2022

Rozpočtové opatření 5/2022

5 - Zveřejnění k finanční kontrole 5-2022 z 10.10.2022

vyvěšeno: 10.10.2022                 

________________________________________________________________________________________________

Ustavující schůze obecního zastupitelstva obce Veliše 4/2022

konaná dne 17.10.2022

ustavující schůze 4/2022

2022_Rozpoctove_opatreni_c_1_MS_Velis.pdf

vyvěšeno: 8.10.2022                    swjmuto: 17.10.2022

_______________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí na stavbu: IE-12-2005585 Nový Bydžov - Staré Místo, nové vedení

veřejná vyhláška z 26.9.2022

vyvěšeno: 26.9.2022                              sejmuto:_ 11.10.2022

______________________________________________________________________________________________

Rozpočtové opatření č. 4/2022

rozpočtové opatření č. 4/2022

Zveřejnění_k_finanční_kontrole_4-2022_z_9.9.2022.doc

vyvěšeno: 9.9.2022

_______________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu 

přechodné dopravní značení  na silnici III/28020 Veliš pro akci "kanalizace a vodovod Veliš" v terínu do 15.11.2022

veřejná vyhláška z 2.9.2022

vyvěšeno: 2.9.2022                               sejmuto: 19.9.2022

___________________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva 19.8.2022

schůze č. 3/2022

vyvěšeno: 8.8.2022              sejmuto: 19.8.2022

___________________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - o doručení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje

Královéhradeckého kraje o vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území 

Veřejná vyhláška kraje -

vyvěšeno: 1. 7. 2022 

_____________________________________________________________________________________________________________

Oznámení k volbám do zastupitelstva obce Veliše konané ve dnech 23.-24.9.2022

oznámení 

vyvěšeno: 30.6.2022                         sejmuto: 24.9.2022

_________________________________________________________________________________________________________________________

Svazek obcí Mariánská zahrada - Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

oznámení 

vyvěšeno: 29.6.2022

_______________________________________________________________________________________________________________________

úprava rozpočtu č. 3/2022 z 9.6.2022

úprava rozpočtu č. 3/2022

Zveřejnění_k_finanční_kontrole_3-2022_z_9.6.2022.do

vyvěšeno: 9.6.2022

________________________________________________________________________________________________________________________

Městský úřad Jičín - odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství 

Povolení úplnné uzavírky silnice II tř. č. 501 obec Veliš od 1.6.2022 do 31. 8. 2022

vyvěšeno:  23. 5. 2022          sejmuto: 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Krajský úřad Královéhradeckého kraje  - veřejná vyhláška  - Opatření obecné povahy 

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/3

vyvěšeno: 23.5.2022              sejmuto: 8.6.2022

_______________________________________________________________________________________________________________________

Městský úřad Jičín - odbor územního plánování a rozvoje města 

Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Podhradí

veřejná vyhláška ÚP Veliš

vyvěšeno: 23.5.2022                     sejmuto: 22.6.2022

______________________________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška Obecního úřadu Veliš 

 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Veliš

Veřejná vyhláška z 21.5.2022

vyvěšeno:  23.5.2/022                  sejmuto: 8.6.2022

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Veřejná vyhláška Městského úřadu Jičín - odboru dopravy - oddělení silničního hospodářství 

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  

dočasná úprava provozu k uzavírce ve Vesci ve dnech 23.-27.5.2022

vyvěšeno: 17.5.2022                      sejmuto: 3.6.2022

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Návrh závěrečného účtu svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2021

navrh_zaverecneho_uctu_za_rok_2021

Zpráva o hospodaření za rok 2021

priloha_k_ucetni_zaverce_k_31.12.2021

rozvaha_k_31.12.2021

FIN_2-12M_za_prosinec

vykaz_zisku_a_ztraty_k_31.12.2021

vyvěšeno: 13.5.2022

____________________________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva 2/2022 z  20.5.2022

schůze číslo 2/2022 z 20.5.2022

vyvěšeno: 10.5.2022                      sejmuto: 20.5.2022

____________________________________________________________________________________________________________________

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - - Veřejná vyhláškq opatření obecné povahy - pro bobra evropského

veřejná vyhláška - oznámení 

opatření obecné povahy - bobr evropský

vyvěšeno: 6.5.2022

sejmuto:  22.5.2022

___________________________________________________________________________________________________________________

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - pro kormorána velkého

Opatření veřejné povahy - kormorán velký

Veřejná vyhláška - kormorán velký

vyvěšeno: 30.4.2022

sejmuto: 16.5.2022

_________________________________________________________________________________________________________________

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj , Horova 17, Hr. Králové - Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2022

veřejná vyhláška k dani z nemovitosti na rok 2022

vyvěšeno: 26.4.2022

sejmuto: 26.5.2022

_______________________________________________________________________________________________________________

Městský úřad Nový Bydžov - Sdělení - Seznámení s podklady rozhodnutí ČEZ Distribuce, a.s. o vydání územního rozhodnutí na stavbu IE-12-2005585

Nový Bydžov - Staré Místo, V 1114 - nové vedení llOkV

sdělení 

vyvěšeno: 8.4.2022                                      sejmuto: 26.4.2022

________________________________________________________________________________________________________________

Rozpočtové opatření č. 2/2022 ze dne 8.4.2022

Rozpočtové opatření 2/2022

Zveřejnění_k_finanční_kontrole_2-2022_z_8.4.2022.docx

vyvěšeno: 8.4.2022

______________________________________________________________________________________________________________

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové 

Zveřejnění pozemků s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem na území obce Veliš a a Vesec

neidentifikované pozemky

vyvěšeno: 18.3.2022

____________________________________________________________________________________________________________

Městský úřad Jičín, odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu, stanovení přechodného dopravního značení 

Veřejná vyhláška

vyvěšeno: 18.3.2022                                                 sejmuto: 6.5.2022

____________________________________________________________________________________________________________

Oblastní charita Jičín vyhlásila sbíru pro Ukrajinu v Jičíně 

Sbírka pro Ukrajinu

____________________________________________________________________________________________________________

Rozpočtové opatření č. 1/2022 ze dne 9.3.2022

rozpočtové opatření 1/2022

Zveřejnění_k_finanční_kontrole_1-2022_z_9.3.2022.docx

vyvěšeno: 9.3.2022

__________________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva obce Veliše  1/2022 dne 11.3.2022

veřejné zasedání 1/2022

Závěrečný účet obce:

images/2021_12_Obec_Velis_Fin2-12M.pdf

images/2021_12_Obec_Velis_Priloha.pdf

images/2021_12_Obec_Velis_Rozvaha.pdf

images/2021_12_Obec_Velis_Vykaz_zisku_a_ztraty.pdf

images/Financni_vyporadani.pdf

images/zaverecna_zprava_k_inventarizaci.pdf

audit_obce_za_rok_2021.pdf

Schvaleni_ucetni_zaverky_2021_Obec_Velis

Závěrečný účet Mateřské školy Veliš:

images/2021_12_Materska_skola_Priloha_2021-12.pdf

images/2021_12_Materska_skola_Rozvaha_2021-12.pdf

images/2021_12_Materska_skola_Rozvaha_2021-12.pdf

Schválení_úfčetní_závěrky_2021_MŠ_veliš

 

vyvěšeno: 22.2.2022                                          

___________________________________________________________________________________________________________

Rozpočtové opatření č. 7/2021 schválené dne 20.12.2021

7- Zveřejnění dokumentů k finanční kontrole 2021

vyvěšeno: 30.12.2021

_________________________________________________________________________________________________________

Schválený rozpočet obce Veliš na rok 2022

Schválený rozpočet Mateřské školy, Veliš na rok 2022

vyvěšeno: 27.12.2021

________________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva č. 6 ze dne 13.12.2021

pozvánka na 13.12.2021

Rozpočet obce Veliše na rok 2022

Rozpočet MŠ Veliš na rok 2022

vyvěšeno: 26.11.2021                 sejmuto: 13.12.2021

_____________________________________________________________________________________________________

Mimořádná vetrinární opatření k zamezení nebezpečné nákazy na území ČR - omezení chovu drůbeže

veterinární opatření 

vyvěšeno: 23. 11. 2021               sejmuto: 24.11.2022

____________________________________________________________________________________________________

Návrh  rozpočtu na rok 2022 - svazek obcí Mariánská zahrada 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2025

vyvěšeno: 22. 11. 2021                   SEJMUTO: 9. 12. 2021

_____________________________________________________________________________________________________ 

Veřejná vyhláška Městského úřadu Jičín - odboru dopravy - oddělení silničního hospodářství

opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu 

vyvěšeno: 15.11.2021                           sejmuto: 30.12.2021

___________________________________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška obce Veliše č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

vyhláška 1/2021 ze dne 12.11.2021

vyvěšeno 13.11.2021

sejmuto: 13.12.2021

___________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva č. 5 ze dne 12.11.2021

pozvánka

vyvěšeno: 1.11.2021

sejmuto: 12.11.2021

__________________________________________________________________________________________________

Rozpočtové opatření č. 6/2021 ze dne 10.10.2021

vyvěšeno: 20.10.2021

__________________________________________________________________________________________________

Změna č. 2 Územního plánu Veliš - oznámení o opakovaném konání veřejného projednání 

Opakované projednání 

1-Zakladni_cleneni_uzemi_Zm.c.2_UP_Velis

2-Hlavni_vykres_Zm2_UP_Velis

3-Vodni_hospodarstvi_Zm.c.2_UP_Velis

6-Koordinacni_vykres_Zm2_UP_Velis

8-Zabory_pudniho_fondu_Zm2_UP_Velis

Textova_cast_Zmeny_c._2_UP_Velis_2021-09-20.pdf

Priloha_c._1_-_UP_Velis_s_vyznacenim_zmen_2021-09-20

Priloha_c._2_k_Oduvodneni_Zm.2_UP_Velis_po_verej

vyvěšeno: 24.9.2021                          sejmuto: 10.11.2021

__________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška Městského úřadu Jičín - odboru dopravy -oddělení silničního hospodářství

 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

vyvěšeno: 24.9.2021                       sejmuto: 11.10.2021

_________________________________________________________________________________________________

Rozpočtové opatření č. 5/2021

vyvěšeno: 18.9.2021

__________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva 4/2021 dne  16.8.2021

schůze 4/2021

vyvěšeno: 4.8.2021                             sejmuto: 16.8.2021

________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva 3/2021 dne 12.7.2021

schůze 3/2021

vyvěšeno: 26.6.2021                            sejmuto: 12.7.2021

_______________________________________________________________________________________________

Povolení kácení dřevin mimo les - rozhodnutí 

žádost 

rozhodnutí 

vyvěšeno: 26. 6. 2021                          sejmuto: 15.7.2021

______________________________________________________________________________________________

Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových parvidlech územních rozpočtů

svazku Obcí Mariánská zahrada 

oznámení  

vyvěšeno: 21.6.2021

_____________________________________________________________________________________________

Rozpočtové opatření č. 4/2021

vyvěšeno: 20.6.2021

_____________________________________________________________________________________________

Záměr obce Veliš 

prodej parc. č. 607/2 v k. ú. Veliš  o výměře 203 m2

záměr prodeje 

snímek

vyvěšeno: 10.6.2021

 sejmuto: 12.7.2021

___________________________________________________________________________________________

Rozpočtové opatření 3/2021

vyvěšeno: 21.5.2021

____________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva obce Veliše dne  4. 6. 2021

schůze 2/2021 ze dne 4.6.2021

vyvěšeno: 20.5.2021                                        sejmuto: 4.6.2021

___________________________________________________________________________________________

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  - zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období

(únor 2018 - duben 2021)  - Návrh zprávy

veřejná vyhláška z 10.5.2021

vyvěšeno: 14. 5. 2021                               sejmuto: 30.5.2021

___________________________________________________________________________________________

Návrh závěrečného účtu svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2020

vykaz_zisku_a_ztraty_k_31.12.2020.pdf

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

zpráva

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2020

Rozvaha k 31.12.2020 

Vykaz_FIN_2-12M_za_prosinec

vyvěšeno: 12. 5. 2021                        sejmuto: 1.6.2021

__________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška  Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj  k dani z nemovitosti

vyhláška

vyvěšeno: 26.4.2021       sejmuto: 27. 5. 2021

__________________________________________________________________________________________

Rozpočtové opatření č. 2/2021

vyvěšeno: 20.4.2021

__________________________________________________________________________________________

ŘÍZENÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 Územního plánu Veliš - oznámení o konání veřejného projednání 

přípis dle rozdělovníku

Zakladni_cleneni_uzemi_Zm.c.2_UP_Velis.pdf

Hlavni_vykres_Zmena_c._2_UP_Velis.pdf

Vodni_hospodarstvi_Zm.c.2_UP_Velis.pdf

Koordinacni_vykres_Zm.c.2_UP_Velis.pdf

Zabory_pudniho_fondu_Zm.c.2_UP_Velis.pdf

Textova_cast_Zmeny_c._2_UP_Velis_2021-02-16.pd

vyvěšeno: 8. 4. 2021            sejmuto: 

 ______________________________________________________________________________________

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

Opatření obecné povahy - Aktualizace č. 3 Zásad úz. rozvoje Král. kraje

vyvěšeno: 1.4.2021           sejmuto: 20.4.2021

______________________________________________________________________________________

Nařízení státní veterinární správy Královéhradeckého kraje - Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru

Nařízení státní veterinární správy

vyvšešeno: 28. 3. 2021         sejmuto: 30.4.2021

____________________________________________________________________________________

Rozpočtové opatření č. 1/2021

vyvěšeno: 19.3.2021                          

____________________________________________________________________________________ 

Schůze obecního zastupitelstva konaná dne 8.3.20021

schůze obecního zastupitelstva 1-2021 z 8.3.2021

Závěrečný účet obce Veliš za rok 2020 :

Finka obec 2020

příloha 2020 obec

Rozvaha obec 2020

výkaz zisků a ztrát 2020 obec

finanční vypořádání 2020 obec

závěrečná zpráva 2020 obec

zpráva o výsledku přezkoumání obce Veliš za rok 2020

Schválení účetní závěrky obce

Závěrečný účet Mateřské školy Veliš za rok 2020:

 příloha MŠ Veliš 2020

rozvaha MŠ Veliš 2020

vykaz_zisku_a_ztrat_2020_MŠ_Veliš.pdf

Schválení pčetní závěrky MŠ Veliš

vyvěšeno: 18.2.2021                  

__________________________________________________________________________________

Schválený rozpočet obce Veliš na rok 2021

Schváleý rozpočet MŠ Veliš na rok 2021

vyvěšeno: 10.1.2021

_________________________________________________________________________________

Pozvánka na veřejné zasedání obce Veliš konané dne 21. 12. 2020

Rozpočet obec Veliš na rok 2021

Rozpočet MŠ Veliš na rok 2021

úprava rozpočtu č. 4/2020

vyvěšeno: 5.12.2020                         

_______________________________________________________________________________

Zveřejnění dokumentu k finančnímu hospodaření obce 2020 z 21.11.2020

úprava rozpočtu č. 3/2020 

3- Zveřejnění dokumentů k finanční kontrole obce z 9.11.2020

vyvěšwno: 21.11.2020

_______________________________________________________________________________

Zveřejnní dokumentů Svazku obcí Mariánská zahrada pro rok 2021

Návrh rozpočtu svazku obcí Mariánská zahrada na rok 2021

Návrh na střednědobý výhled 2022-2024

zveřejněno: 16.11.2020                  sejmuto: 3.12.2020

_________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva dne 9.11.2020

pozvánka na veřejnou schůzi 9.11.2020

vyvěšeno: 1.11.2020               sejmuto: 9.11.2020                       

_________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška o doručení návrhu - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhr. kraje

a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území 

veřejná vyhláška

vyvěšeno: 22. 10. 2020                      sejmuto: 10. 11. 2020

_________________________________________________________________________________

Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin v k. ú. Veliš

rozhodnutí 

 vyvěšeno: 13.10.2020                                        sejmuto: 30.10.2020

________________________________________________________________________________

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Hradec  Králové 

zveřejnění  vlastníků nedostatečně identifikovaných v katastru nemovitostí 

vyvěšeno: 11.9.2020                                          sejmuto. 11.11.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________

Zveřejnění dokumentu k finančnímu hospodaření obce  2020 z 25.8.2020

Úprava rozpočtu č. 2/2020

2- Zveřejnění dokumentů k finanční kontrole obce z  14. 8. 2020

Schválený střednědobý výhledový rozpočet obce Veliš na období 2022-2027

Schválený střednědobý výhledový rozpočet obce Veliš ńa období 2019-2021 - AKTUALIZACE

Schválený střednědobý výhledový rozpočet Mateřské školy Veliš na období 2022-2025

vyvěšeno: 25.8.2020 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Informace k volbám do zastupitelstev krajů konaných 2. a 3. října 2020

informace o počtu a sídle volebních okrsků 

jmenování zapisovatele okrskové volební komise 

vyvěšeno: 12.8.2020                                                   sejmuto: 3.10.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________

Veřejná schůze obecního zastupitelstva ve Veliši dne 14.8.2020

Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva obce Veliš dne 14.8.2020

Střednědobý výhledový rozpočet obce na období 2019-2021 - AKTUALIZACE

Střednědobý výhledový rozpočet obce za roky 2022-2027 --návrh

Střednědobý výhledový rozpočet Mateřské školy Veliš 2022-2025 - návrh

 

vyvěšeno: 25.7.2020                            sejmuto: 14.8.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška - opatřeení obecné povahy Ministerstva zemědělství 

veřejná vyhláška

příloha

vyvěšeno: 28.7.2020                                                            sejmuto: 31.12.2022

_________________________________________________________________________________________________________________________

Minimální počet členů okrskové volební komise  krajských voleb konaných 2.-3.10.2020

počet členů

vyvěšeno: 13.7.2020                                  sejmuto: 4.102020

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zveřejnění dokumentu k finančnímu hospodařní obce 2020 z 5.6.2020

1 - Zveřejnění dokumentu k finanční kontrole obce 2020

Úprava rozpočtu č. 1/2020

vyvěšeno: 5.6.2020 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva obce Veliš 25.5.2020

pozvánka Veřejné__zasedání_25.52020.doc

závěrečný účet obce Veliš:

Fin2_12M_2019.pdf

Priloha_2019.pdf

 Rozvaha_2019.pdf

Vykaz_zisku_a_ztrat_2019.pdf

audit_2020.pdf

Schválení účetní závěrka Obce Veliš

závěrečný účet MS Veliš:

inventarizacni_zprava_MS.docx

priloha_MS.pdf

rozvaha_MS.pdf

vykaz_zisku_a_ztraty_MS.pdf

'Rozpočtové opatření č. 1/2020

Schválení účetní závěrky MŠ Veliš

vyvěšeno:  8.5.2020                             sejmuto:

___________________________________________________________________________________________________________________

Závěrečný  účet za rok 2019 svazku obcí Mariánská zahrada 

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

účetní uzávěrka k 31.12.2019

rozvaha k 31.12.2019

Vykaz_FIN_2-12M_za_prosinec.pdf

vykaz_zisku_a_ztrat_k_31.12.2019.pdf

zprava_z_kontroly_hospodareni_2019_1.doc

vyvěšeno: 20.5.2020

sejmuto: 9.6.2020

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Finanční úřad Královéhradeckého kraje  - Veřejná vyhláška (k dani z nemovitých věcí na rok 2020)

Vyhláška k dani z nemovitosti na rok 2020

vyvěšeno: 22.4.2020                                        sejmuto:  30.5.2020

_________________________________________________________________________________________________________________

Zápis do MŠ Veliš den 12.5.2020

Zápis MŠ Veliš 2020

Kritéria pro přijímání do MŠ

Čestné prohlášení

 

vyvěšeno: 9.4.2020                                            sejmuto: 13.5.2020

_________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy  (kůrovcová kalamita)

Veřejná vyhláška

vyvěšeno: 6.4.2020            

_________________________________________________________________________________________________________________

Rozhodnutí hertmana Královéhradeckého kraje z  18.3.2020 - nosit roušky je povinné 

Rozhodnuti_hejtmana_c._2_-_rousky.pdf

vyvěšeno: 18.3.2020

 ________________________________________________________________________________________________________________

Mimořádná usnesení vlády a opatření

Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1

Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR_1

Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1.

Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi_1

Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave_1

Opatreni-zakaz-cestovani

Opatreni-zakaz-sportoviste-bazeny-trhy-208

Opatreni-zakaz-veznice-204

Sbirka_zakonu

Usneseni_vlady

Zsneseni_zakaz-obchody_vsechny_20200314

Usneseni-sociální_služby

Usneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu

 vyvěšeno: 17.3.2020

_________________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k mimořádným opatřením se ruší provoz Mateřské školy Veliš, úřední hodiny na obecním úřadě ve Veliši, pošta prozatím 

bude otevřena dle otevíracích hodin. 

Mimořádné opatření  vlády

16.3.2020                                                

_________________________________________________________________________________________________________________

Úřad pro zastupování státu ve věcech majtkových, ÚP Hradec Králové

Seznam nemovitostí s nedostatně identifikovaným vlastníkem 

Přípis 

vyvěšeno: 9.3.2020                                                 sejmuto:  9.4.2020

________________________________________________________________________________________________________________

Dražební vyhláška  9.3.2020 soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického

dražební vyhláška

vyvěšeno: 9.3.2020                                              sejmuto:  23.4.2020

_______________________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva  dne 20.3.2020  -  Z r u š e n o !!!!!

schůze

vyvěšeno: 4.3.2020                                        sejmuto: 20.3.2020

_______________________________________________________________________________________________________________

Oznámení obce Veliš 

záměr obce prodat parc. č. 47/2 o výměře 21m2 v k. ú. Veliš u Jičína

záměr obce

vyvěšeno: 21.2.2020

sejmuto: 20.3.2020

______________________________________________________________________________________________________________

Schválený rozpočet obce  Veliš na rok 2020

Schválený rozpočet Mateřské školy Veliš na rok 2020

Rozpočtové opatření č. 4/2019 obce Veliš

Oznámení obce Veliš o zveřejňování dokumentů 4/2019

 

vyvěšeno: 5.1.2020

____________________________________________________________________________________________________________

Oznámení o zveřejnění dokumentů  Svazku obcí Mariánská zahrada 

oznámení

zveřejněno: 30.12.2019

______________________________________________________________________________________________________________ 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Veliše 

Pozvánka na veřejné zasedání 18.12.2019

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet Mateřské školy, Veliš na rok 2020

Dodatek č. 6 obecně závazné vyhlášky obce 1/2006 o poplatcích za komunáln odpad

vyvěšeno: 1.12.2019                                     sejmuto 18.12.2019

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Návrh rozpočtu Svazku obcí Mariánská zahrada na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

Návrh rozpočtu na rok 2020

vyvěšeno: 18.11.2019                 sejmuto: 3.12.2020

_____________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 16.11.2019 sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

rozpis

vyvěšeno: 20.10.2019               sejmuto: 16.11.2019

___________________________________________________________________________________________________________

3- Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření 3/2019

úprava rozpočtu 3/2019 obce Veliš

 

zveřejněno: 10.10.2019

___________________________________________________________________________________________________________

Sdělení a vyhlášení platnosti obnoveného ktatastrálního operátu

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín

vyhlášení platnosti obnoveného kat. operátu

vyvěšeno: 18.10.2019                              sejmuto: 18.11.2019

__________________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva ve Veliši 20.9.2019

pozvánka

vyvěšeno:8.9.2019                                sejmuto: 20.9.2019

__________________________________________________________________________________________________________

 Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, pzemních rozpočtů

Svazku obcí Mariánská zahrada

oznámení 

vyvěšeno: 19.8.2019

__________________________________________________________________________________________________________

OZNÁMENÍ  o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí  Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště jIČÍN

OZNÁMENÍ

VYVĚŠENO: 15.8.2019                      SEJMUTO: 28.9.2019

__________________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška Královéhradeckého kraje  ze dne 26.6.2019 - Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje 

vyhláška 

vyvěšeno: 15.7.2019            sejmuto: 2.8.2019

__________________________________________________________________________________________________________

Úprava rozpočtu č. 2/2019 ze dne 21.6.2019

2- Zveřejnění dokumentů k frinančnímu hospodaření obce

Schválený závěrečný účet Obce Veliše za rok 2018

Závěrečná zpráva inventarizace 2018

Výkaz zisků a ztrát MS 2018

Svholení účetní závěrky MŠ 2018

zveřejněno: 10.7.2019

__________________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva obce Veliše dne 21.6.2019

pozvánka 

Závěrečný účet obce 

images/Fin2_12M_2018.pdf

images/Priloha_2018.pdf

images/Rozvaha_2018.pdf

images/Vykaz_zisku_a_ztraty_2018.pdf

images/ZPRAVA_O_VYSLEDKU_PREZKOUMANI_-_Velis__01.01.2018_-_31.12.2018__1.doc

Finanční vypořádání obce

závěrečná zpráva inventarizace 2018

Schválení účetní závěrky 2018

Závěrečný účet Mateřské školy, Veliš

rozvaha 2018 MŠ

Schválení účetní závěrky 2018 MŠ

Výkaz zisků a ztrát 2018 MŠ

Příloha 2018 MŠ

 

vyvěšeno:  6.6.2019                 sejmuto: 21.6.2019

_________________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje

Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 29.5.2019                              sejmuto: 15.6. 2019

_________________________________________________________________________________________________________

Závěrečný účet za rok 2018 svazku obcí Mariánská zahrada 

Návrh závěrečného účtu MZ za rok 2018

příloha k účetní závěrce k 31.12.2018

Rozvaha k 312.12.2018

Výkaz FIN 2-2012 za prosinec

výkaz zisků a ztrat k 31.2.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

vyvěšeno: 20.5.2019                                    sejmuto: 4.6.2019

________________________________________________________________________________________________________

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Veliše dne 17.5.2019

schůze č. 2/2019

vyvěšeno: 9.5.2019                                 sejmuto: 17.5.2019

_______________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj k dani z nemovitých věcí pro rok 2019

veřejná vyhláška 

infomrační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

infomrace k zasílání složenek 

vyvěšeno: 25.4.2019                                sejmuto: 28.5.2019

 _______________________________________________________________________________________________________

 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství  ohledně kůrovcové kalamitě

veřejná vyhláška

vyvěšeno: 5.4.2019                         sejmuto: 6.5.2019

elektronický přístup do 31.12.2022

_______________________________________________________________________________________________________

Úprava rozpočtu č. 1/2019 obce Veliš ze dne 8.3.2019

úprava rozpočtu 1/2019

1- Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření obce

vyvěšeno: 20.3.2019

________________________________________________________________________________________________________

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Veliše dne 8.3.2019

veřejná schůze 8.3.2019

vyvěšeno: 20.2.2019                                sejmuto: 8.3.2019

________________________________________________________________________________________________________

Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019

volby do EP 

vyvěšeno: 18.2.2019  

sejmuto: 25.5.2019

 ________________________________________________________________________________________________________

Schválený  rozpočet obce Veliš na rok 2019

Úprava rozpočtu obce Veliš č. 4/2019

Schválený rozpočet Mateřské školy, Veliš na rok 2019

Oznámení obce Veliš o zveřejňování dokumentů 4/2018

vyvěšeno: 10.1.2019

________________________________________________________________________________________________________ 

Schválení dokumentů Svazku obcí Mariánská zahrada

Oznámení o zveřejnění dokumentu - rok 2018

schvaleny_rozpocet_na_rok_2019.pdf

Schvaleny_strednedoby_vyhled_rozpoctu_2020_-_2022.pdf

vyvěšeno: 28.12.2018 

_______________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva obce Veliš dne 14.12.2018

schůze 14.12.208

Rozpočet obce na rok 2019

Rozpočet MŠ Veliš na rok 2019

vyvěšeno: 27.11.2018          sejmuto: 14.12.2018

______________________________________________________________________________________________________ 

Návrh střednědobého návrhu rozpočtu Mariánské zahrady na rok 2020-2022 a návrh rozpočtu na rok 2019

návrh střeednědobého návrhu rozpočtu

návrh rozpočtu  Mariánské zahrady na rok 2019 

vyvěšeno: 19.11.2018             sejmuto: 4.12.2018

____________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení

vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška

vyvěšeno: 15.11.2018                 sejmuto: 3.12.2018

_________________________________________________________________________________________________

Ustavující schůze obecního zastupitelstva

ustavující schůze 30.10.2018

vyvěšeno: 22.10.2018                        sejmuto: 31.10.2018

________________________________________________________________________________________________

zÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE VELIŠE

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB

VYVĚŠENO: 12.10.2018                      SEJMUTO: 30.10.2018

________________________________________________________________________________________________

Zveřejnění dražební vyhlášky na úřední desce

dražební vyhláška

vyvěšeno: 12.10.2018                             sejmuto: 26.11.2018

______________________________________________________________________________________________________________

Zveřejnění veřejné vyhlášky - Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

veřejná vyhláška

vyvěšeno: 21.9.2018                 sejmuto: 10.10.2018 

________________________________________________________________________________________________

Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření 3/2018

rozpočtové opatření č. 3

zveřejnění dokumentů 3/2018

vyvěšeno: 4.9.2018

____________________________________________________________________________________________________________ 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

v pátek 31.8.2018 v 19,00h v bývalém obchodě ve Veliši

pozvánka 

vyvěšeno: 21.8.2018                         sejmuto: 31.8.2018

__________________________________________________________________________________________________________

Nedostatek vody obcích Veliš a Vesec -  přípis 

přípis

vyvěšeno:  13.8.2018                     sejmuto: xxxxxx

__________________________________________________________________________________________________________

Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne 25.7.2018 o vyhlášení počátku období mimořádných

klimatických podmínek 

rozhodnutí č. 1/2018

zveřejněno: 25.7.2018

_________________________________________________________________________________________________________

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním  k. ú. Veliš

vydaným  Katastrálním úřadem Královéhradeckého kraje, Katastrálního pracoviště Jičín 

oznámení 

zveřejněno: 22.6.2018                                            sejmuto: 30.8.2018

_________________________________________________________________________________________________________

Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření 2/2018

úprava rozpočtu 2/2018 z 8.6.2018

Zveřejnění dokomumentů 2/2018

zveřejněno: 20.6.2018

__________________________________________________________________________________________________________

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 8.6.2018 a schválení závěrečného účtu obce a MŠ

schůze obecního zastupitelstva 8.6.2018

finka - výkaz plnění rozpočtu územně samosprávného celku za rok 2017

příloha k účetní závěrce k 31.12.2017

rozvaha k účetní závvěrce

Výkaz zisku a ztrat k 31.12.2017

závěrečný účet obce za rok 2017

kontrola hospodařžení Veliš za rok 2017

příloha k účetní závěrce MŠ k 31.12.2017

Rozvaha MŠ za rok 2017

schválení účetní závěrky MŠ za rok 2017

schválení účetní závěrky obce Veliš za rok 2017

Výkaz zisku a ztrat k 31.12.2017 MŠ

závěrečná inventarizační  zpráva  obce za rok 2017

vyvěšeno: 21.5.2018           sejmuto: 8.6.2018

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Závěrečný účet Svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2017

návrh závěrečného pčtu svazku obcí MZ

příloha k účetní závěrce k 31.12.2017

rozvaha k účetní závvěrce

Výkaz FIN_2-12M za prosinec

Výkaz zisku a ztrat k 31.12.2017

Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2017

vyvěšeno: 21.5.2018                sejmuto:7.6.2018

_________________________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj k dani z  nemovitých věcí na rok 2018

veřejná vyhláška

Splatnost daně z nemovitých věcí

informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí

vyvěšeno: 26.4.2018         sejmuto: 29.5.2018

__________________________________________________________________________________________________________________

Žádost Královéhradeckého kraje o zveřejnění záměru č. 26/2018 ohledně  prodeje pozemku v k. ú. Veliš

Záměr č. 26/2018

vyvěšeno: 10.4.2018                 sejmuto: 9.5.2018

___________________________________________________________________________________________________________________

Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření obce 1/2018

Zveřejnění dokumentů k finnančnímu hospodaření obce 1/2018

Schválený střednědobý výhled obce na roky 2019-2021

Střednědobý výhled MŠ Veliš na roky 2019-2021

Úprava rozpočtu obce 1/2018

vyvěšeno: 20.3.2018

___________________________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva konaná dne 9.3.23018

pozvánka na veřejnou schůzi obce Veliš 1/2018

Střednědobý výhled obce na roky 2019-2021

Střednědobý výhled MŠ Veliš na roky 2019-2021

vyvěšeno: 20.2.2018                sejmuto: 9.3.2018

___________________________________________________________________________________________________________________

Žádost Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o zveřejnění oznámení  

Aktualizace č. 3. Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

Žádost o zveřejnění oznámení 

zveřejněno: 20.2.2018                sejmuto: 8.3.2018

___________________________________________________________________________________________________________________

Žádost Úřadu pro zastupování stutu ve věcech majetkových

Aktualizované údaje k 1.2.2018 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru

nemovitostí. 

Žádost o zveřejnění

katastrální území Veliš, Vesec

 

zveřejněno: 20.2.2018                       sejmuto: 8.3.2018

_________________________________________________________________________________________________________________

Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření č. 4/2017 

Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření č. 4/2017

Schválený rozpočet MŠ Veliš na rok 2018

 Schválený rozpočet obce Veliš na rok 2018

Úprava rozpočtu obce  č. 4/2017

Úprava rozpočtu MŠ Veliš 1/207

  

zveřejněno: 10.1.2018

_______________________________________________________________________________________________________________

 Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Veliše 15.12.2017

pozvánka 

rozpočet obce na rok 2018

rozpočet MŠ Veliš na rok 2018

vyvěšeno: 29.11.20107                        sejmuto: 15.12.2017

_______________________________________________________________________________________________________________

Dodatek č. 5 obecně závazné vyhlášky obce Veliš č. 1/2006 ze dne 5.7.2006 o místních poplatcích za komunální odpad

Dodatek č. 5 

vyvěšeno: 29.11.2017                         sejmuto: 15.12.2017

_______________________________________________________________________________________________________________

Svazek obcí Mariánská zahrada 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  MZ na roky 2019-2021

Návrh rozpočtu na rok 2018

vyvěšeno: 20.11.2017                                     sejmuto:  6.12.2017

_______________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 18.11.2017                                     sejmuto: 4.12.2017

_______________________________________________________________________________________________________________

Volby prezidenta republiky ČR - konané 18.-19.1.2018, popř. II kolo

volby prezidenta republiky ČR

počet členů okrskové volební komise

počet a sídla volebních okrsků

zveřejněno: 13.11.2017                              sejmuto:28.1.2018

_______________________________________________________________________________________________________________

Svazek obcí Mariánská zahrada 

Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění 

pozdějích předpisů   -   oznámení

vyvěšeno: 9.11.2017                 

______________________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Veliš 

veřejná vyhláška

vyvěšeno:  7.11.2017       sejmuto:  22.11.2017

______________________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů

této aktualizace na udržitelný rozvoj území 

veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 7.11.2017       sejmuto: 22.11.2017

______________________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva 6.11.2017 na OU Veliš

pozvánka

vyvěšeno:29.10.2017           sejmuto: 6.11.2017

______________________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

o doručení návrhu Aktualizace č. Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této katualizace na 

udržitelný rozvoj území

vyhláška 

vyvěšeno:   20.10.2017              sejmuto: 5.11.2017

_____________________________________________________________________________________________________________

dražební vyhláška v k. ú. Veliš

dražební vyhláška

vyvšeno:  14.10.2017                   sejmuto: 22.11.2017

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Záměr č. 57/2017 Královéhradeckého kraje ohledně prodeje pozemku v k. ú. Veliš

záměr 

vyvěšeno: 4.10.2017                 sejmuto: 4.11.2017

____________________________________________________________________________________________________________

Žádost o zveřejnění na úřední desce -ÚZSVM Jičíně 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 

žádost

pozemky v k. ú. Veliš, Vesec

vyvěšeno: 12.9.2017                  sejmuto: 12.10.2017

___________________________________________________________________________________________________________

Oznámení obce o povinně zveřejňovaných dokumentech

dokumenty k finančnímu hospodaření č. 3

úprava rozpočtu č. 3/2017

zveřejněno: 12.9.2017

____________________________________________________________________________________________________________

Rozhodnutí - povolení k umístění podzemního vedení

Rozhodnutí

vyvěšeno: 25.8.2017                  sejmuto:   12.9.2017

___________________________________________________________________________________________________________

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017

informace o počtu a sídle volebních okrsků

stanovení min. počtu členů okrskové volební komise

vyvěšeno: 20.8.2017                  sejmuto: 22.10.2017

_________________________________________________________________________________________________________ 

Schůze obecního zastupitelstva obce Veliše 25.8.2017 v 19 hodin

schůze 25.8.2017

vyvěšeno: 15.8.2017                     sejmuto: 25.8.2017

________________________________________________________________________________________________________

Změny č. 1 Územního plánu Veliš -  oznámení řízení o návrhu 

Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. 1 ÚP Veliš

Textova_cast_Zmeny_c.1_UP_Velis_

1-Zakladni_cleneni_uzemiZmena_c.1_UP_Velis.pdf

2-Hlavni_vykres_Zmena_c.1_UP_Velis.pdf

3-Vodni_hospodarstviZmena_c.1_UP_Velis.pdf

6-Koordinacni_vykres_Zm.c.1_UP_Velis.pdf

7-Sirsi_vztahy_Zmena_c.1_UP_Velis.pdf

8-Zabory_pudniho_fonduZm.c.1_UP_Velis.pdf

 

vyvěšeno: 10.8.2017                               sejmuto: 20.9.2017

_______________________________________________________________________________________________________________

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 17.6.2017 

Sběr - leták

vyvěšeno: 10.6.2017        sejmuto: 17.6.2017

__________________________________________________________________________________________________________

Změna č. 1 Územního plánu Veliš - společné jednání 

Oznámení společného jednání o návrhu 

Veřejná vyhláška 

 ------------------------

images/1-Zakladni_cleneni_uzemiZmena_c.1_UP_Velis.pdf

images/2-Hlavni_vykres_Zmena_c.1_UP_Velis.pdf

images/3-Vodni_hospodarstviZmena_c.1_UP_Velis.pdf

images/6-Koordinacni_vykres_Zm.c.1_UP_Velis.pdf

images/7-Sirsi_vztahy_Zmena_c.1_UP_Velis.pdf

images/8-Zabory_pudniho_fonduZm.c.1_UP_Velis.pdf

images/A-Textova_cast_Zmeny_c.1_UP_Velis_2017-06-01.pdf

 

vyvěšeno: 7.6.2017                  Sejmuto: 24.7.2017

 

___________________________________________________________________________________________________________

Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření obce č. 2/2017 ze dne 9.6.2017

Zveřejnění dokumentů  č. 2

úprava rozpočtu č. 2/2017

zveřejněno:20.6.2017

___________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 9.6.2017

veřejná schůze

závěrečný účet MŠ Veliš:

výsledovka MS

Rozvaha MS

Příloha MS

závěrečný účet obce Veliš:

Příloha obec

Rozvaha

audit 2016

/Vykaz_Fin_RO_2-12M_-_oddil_I__2016_.pdf

Výkaz zisků a ztrát

zaverecna_zprava_3_obec.doc

Finanční vypořádání za rok 2016

vyvěšeno: 22.5.2017             sejmuto: 30.6.2018

_______________________________________________________________________________________________________________

Závěrečný účet Svazku obcí Mariánská zahrada

mages/MZ_-_navrh_zaverecneho_uctu_za_rok_2016.pdf

images/priloha_k_ucetni_zaverce_k_31.12.2016.pdf

images/rozvaha_k_31.12.2016.pdf

images/Vykaz_FIN_2-12M_za_prosinec.pdf

images/vykaz_zisku_a_ztrat_k_31.12.2016.pdf

images/zprava_z_kontroly_hospodareni_za_rok_2016.pdf

vyvěšeno: 15.5.2017          sejmuto: 30.6.2018

 _____________________________________________________________________________________________

Konkurz na obsazení místa ředitele/ředitelky  Mateřské školy Veliš, který se koná 15.5.2017

konkurz

vyvěšeno: 14.4.2017            sejmuto:15.5.2017

_____________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška  Úřadu pro civilní letectví , Letiště Ruzyně

Opatření obecné povahy - Ochranná pasma letiště Jičín

Opatření obecné povahy

Příloha 1

Příloha 2

příloha 2a

příloha 3

vyvěšeno: 13.4.2017                    sejmuto:  29.4.2017

_____________________________________________________________________________________________________

Zápis dětí do MŠ Veliš 4.5.2017

zápis

vyvěšeno: 3.4.2017             sejmuto: 4.5.2017

 ___________________________________________________________________________________________________

Zveřejnění dokumentů k finančnímu hospodaření  1/2017

opatření 

úprava rozpočtu 1/2017

vyvěšeno: 20.3.2007

____________________________________________________________________________________________________

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce 10.3.2017

veřejné zasedání - pozvánka

účetní závěrka obec Veliš 2016

účetní závěrka MŠ Veliš 2016

vyvěšeno: 27.2.2017           sejmuto: 10.3.2017

___________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo podmínek

Zveřejnění návrhu stanovení dopravního značení na polní cestě C-14 - pro trvalé umístění dopravního značení P 6 v lokalitě: obec Veliš 

veřejná vyhláška

vyvěšeno: 21.2.2017       sejmuto:  9.3.2017

_________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Veliš

veřejná vyhláška

Zadání - změna č. 1 Územního plánu Veliš

vyvěšeno: 19.1.2017        sejmuto: 20.2.2017

_________________________________________________________________________________________

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost 

images/Ptaci_chripka_-_dopis_ze_SVS_HK_9.1.2017.pdf

vyvěšeno: 16.1.2017       sejmuto: 15.2.2017

____________________________________________________________________________________________

Finanční správa

posílání údajů pro placení daně z nemovtých věcí do e-mailové schránky

images/A5_letak_nova_sluzba_FS_-_Finanční_správa.pdf

vyvěšeno: 16.1.2017               sejmuto: 15.2.2017

_____________________________________________________________________________________________

Střednědobý výhled 2016-2020

výhled 

Schválený rozpočtu na rok 2017 ze dne 14.12.2017

rozpočet 2017

zveřejněno : 10.1.2017   sejmuto: 30.6.208

_____________________________________________________________________________________________

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Veliě dne 14.12.2016

pozvánka na veřejnou schůzi 4/2016

rozpočet obce 2017

rozpočet MŠ Veliš na rok 2017

vyvěšeno: 29.11.2016        sejmuto: 14.12.2016

_______________________________________________________________________________________________

Návrh rozpočtu na rok 2017 svazku obcí Mariánská zahrada

rozpočet

vyvěšeno: 25.11.2016                 sejmuto: 13.12.2016

______________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o doručení Nového návrhu - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

veřejná vyhláška

vyvěšeno: 15.11.2016       sejmuto: 2.11.2016

 

______________________________________________________________________________________________

Veřejnoprávním smlouva mezi městem Jičín a obcí Veliš - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

smlouva

vyvěšeno: 15.10.2016           sejmuto:  2.11.2016

______________________________________________________________________________________________

Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny

rozhodnutí

vyvěšeno: 26.10.2016             sejmuto: 14.11.2016

_______________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Královéhradeckého kraje z 19.9.2016

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhraddeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014-září 2016) - návrh

veřejná vyhláška

vyvěšeno: 22.9.2016             sejmuto: 10.10.2016

_______________________________________________________________________________________________

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Jičínem a obcí Veliš o výkonu činnosti Městské policie Jičín

smlouva 

vyvěšeno: 15.9.2016             sejmuto: 2.10.2016

_______________________________________________________________________________________________

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Veliše 16.9.2016

veřejné zasedání - pozvánka

vyvěšeno: 1.9.2016                 sejmuto: 16.9.2016

_______________________________________________________________________________________________

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR

informace 

vyvěšeno: 18.8.2016                sejmuto: 9.10.2016

_________________________________________________________________________________________________________

Zveřejnění záměru Královéhradeckého kraje  č. 53/2016  darování pozemkových parcel v k. ú. Veliš u Jičína do vlastnictví obce Veliš

záměr č. 53/2016

průvodní dopis 

vyvěšeno: 8.8.2016                      sejmuto: 9.9.2016

_______________________________________________________________________________________________________

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  - Krajské a senátní volby 2016

počet členů okreskové komise

 

vyvěšeno: 1.8.2016                                         sejmuto: 9.10.2016

________________________________________________________________________________________________________

 

Nařízení města Jičína - zpracování lesní hospodářské osnovy

nařízení_města_Jičín__-_zpracování_lesní_hospodářské_osnovy.pdf

vyvěšeno:  4.7.2016                     sejmuto: 31.12.2016

 

________________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 

Ochranná pasma letiště Jičín 

images/374459079_0_Příloha1.jpg

images/374459079_2_Navrh_opatreni_obecne_povahy_OP_LKJC_2.pdf

images/374459079_3_Pruvodni_dopis_NOOP_zverejneni_1.pdf

images/374459079_4_Priloha2a_1.pdf

images/374459079_5_Priloha2b.pdf

vyvěšeno: 2.6.2016                         sejmuto:  17.6.2016

__________________________________________________________________________________________________________

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší

zóna Severovýchod - CZ05

images/373745341_0_OOP_CZ05_s_oduvodnenim_2.pdf

images/373745341_1_Priloha5_k_OOP_CZ05_oduvodneni_a_opatreni_1.pdf

images/373745341_2_Priloha2_k_OOP_CZ05_rozhodnuti_o_namitkach_1.pdf

images/373745341_3_Dopis_k_OOP_o_vydani_PZKO_CZ05_2.pdf

images/373745341_4_Priloha1_k_OOP_CZ05_text_PZKO_1.pdf

images/373745341_5_Priloha4_k_OOP_CZ05_stanovisko_SEA.pdf

images/373745341_6_Priloha3_k_OOP_CZ05_vyporadani_pripominek.pdf

 

vyvěšeno: 1.6.2016                           sejmuto:   30.6.2016

__________________________________________________________________________________________________________

Záměr obce ohledně směny pozemků 

images/záměr_obce_ohledně_směny_pozemku.docx

vyvěšeno: 1.6.2016

Sejmuto: 17.6.2016

_________________________________________________________________________________________________________

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 17.6.2016 ve Veliši

 pozvánka 17.6.2016

Závěrečný účet obce Velis:

Fin_2015.pdf

priloha_2015.pdf

/rozvaha_2015.pdf

vykaz_zisku_a_ztraty_2015.pdf

zaverecna_zprava_

Závěrečný účet MŠ Veliš:

priloha_ms_2015.pdf

Rozvaha_ms_2015.pdf

Vykaz_zisku_a_ztraty_ms_2015.pdf

vyvěšeno: 30.5.2016         sejmuto: 17.6.2016

___________________________________________________________________________________________________________

Závěrečný účet za rok 2015  DOS Mariánská zahrada 

MZ_-_zaverecny_ucet_za_rok_2015_1_1

priloha_k_ucetni_zaverce_k_31.12.2015.pdf

rozvaha_k_31.12.2015.pdf

vykaz_zisku_a_ztraty_k_31.12.2015.pdf

zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_za_rok_2015.pdf

 

vyvěšeno: 20.5.2016            sejmuto:5.6.2016

 

___________________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška 

Oznámení opatření obecné povahy Územního plánu  Veliš

veřejná vyhláška  17.5.2016

vyvěšeno:  18.5.2016                         sejmuto: 2.6.2016

___________________________________________________________________________________________________________

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí  - Finanční úřad Královéhradecký kraj 

informace l.

informace II.

informace III.

vyvěšeno: 28.4.2016                               sejmuto:  1.6.2016

__________________________________________________________________________________________________________

Zápis předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Veliš

Zápis 19.5.2016 od 16. do 18. hodin 

vyvěšeno:  28.4.2016                                    sejmuto: 19.5.2016

__________________________________________________________________________________________________________

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 18.3.2016

pozvánka

 

vyvěšeno:   7.3.2016                                          sejmuto: 18.3.2016

_________________________________________________________________________________________________________

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových , ÚP Hradec Králové

Žádost o zveřejnění aktualizovaných údajů k 1.1.2016 k nemovitostem, jejichž vlastníci nebo jiné oprávnění nejsou označeni dostatečně

určitě v katastru nemovitostí. 

Veliš

images/dopis_UZSVM3.4.2016.pdf

images/přípis.docx

images/výzva.docx

 

Vyvěšeno: 4.3.2016                               sejmuto:  1.4.2016

__________________________________________________________________________________________________________

Záměr obce Veliš darovat Královéhradeckému kraji pozemek parc. č. 48/2 o výměře 7m2 (ostatní plocha - silnice)

záměr obce

   vyvěšeno:    23.2.2016               sejmuto: 17.3.2016

__________________________________________________________________________________________________________-

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Oznámení o vydání opatření obecné povahy 

Oznámení

Národní plán povodí Labe

Národní plán povodí Odry

Národní plán povodí Dunaje 

vyvěšeno: 25.1.2016                                      sejmuto: 15.2.2016

_____________________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška oboru životního prostředí Městského úřadu Jičín  

Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody  vydaná Městským úřadem Jičín - odborem životního rostření

Vyhláška - z d e 

 

vyvěšeno:  25.1.2016                                             sejmuto:  15.2.2016

___________________________________________________________________________________________________________________

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Veliš 2. února 2016 v 16 hodin.

oznámení

 1- Základní členění púzemí ÚP Veliš

2- Hlavní výkres ÚP Veliš

3- Vodní hospodářství UP Veliš

4- Energetika UP Veliš

5- Veřejně prospěšné stavby

6- Koordinační výkres UP Veliš

7- Širší vztahy UP Veliš

8- Výkres záboru půdního fondu UP Veliš

A- Textová část UP Veliš

SEA ÚP Veliš

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Veliš

 

vyvěšeno: 28.12.2015                             SEJMUTO: 9.2.2016

_____________________________________________________________________________________________

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Žádost o zveřejnění seznamu na úřední desce

žádost

seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v k.ú. Veliš

                             vyvěšeno: 8.12.2015      SEJMUTO: 30.1.2015

_______________________________________________________________________________________________

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš 18.12.2015

pozvánka 

 Rozpočet obce na rok 2016

Rozpočet MŠ Veliš na rok 2016

                              vyvěšeno: 1.12.2015        sejmuto: 18.12.2015

_________________________________________________________________________________________________________________

 Veřejná vyhláška Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

Návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace

Veřejná vyhláška

vyvěšeno:26.11.2015                     sejmuto: 30.12.2015

 ________________________________________________________________________________________________________________

Svazek obcí Mariánská zahrada - Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu - z d e 

                            vyvěšeno: 20.11.2015        sejmuto: 8.12.2015

________________________________________________________________________________________________________________

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Veliše  13.11.2015

pozvánka

Rozpočtový výhled 2016-2020

                              vyvěšeno:  1.11.2015        sejmuto: 13.11.2015

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu vydaného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Kú Jičín 

Vyhlášení platnosti operátu

                                 vyvěšeno: 19.10.2015       sejmuto: 20.11.2015 

 ________________________________________________________________________________________________________________

Zveřejnění seznamu neznámých vlastníků pozemků k 1.8.2015

průvodní dopis

seznam parcel

                                    vyvěšeno: 16.9.2015    sejmuto: 30.9.2015

________________________________________________________________________________________________________________

Tradiční Velišské posvícení 25.-27.2015

pozváka z d e 

                                                            vyvěšeno: 3.9.2015       sejmuto: 28.9.2015

________________________________________________________________________________________________________________

Období mimořádných klimatických podmínek Královéhradeckého kraje 

Rozhodnutí   z d e 

                                                   vyvěšeo: 7.8.2015      sejmuto: 30.9.2015

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Dražební vyhláška - elektronická veřejná dražba domu čp. 41 v k. ú. Veliš

Dražební vyhláška - z d e 

                                                       vyvěšeno: 3.8.2015      sejmuto: 30.9.2015

__________________________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška  - Návrh územního plánu Podhradí  

Veřejná vyhláška - z d e 

                                                          vyvěšeno: 3.8.2015      sejmuto: 30.9.2015 

__________________________________________________________________________________________________________________

Opatření obecné povahy při nedostatku vody  s platností od 1.8.2015  Městského úřadu Jičín - OŽP

- zákaz odběru povrchových vod z vodních toků

- zákaz odběru podzemních vod z domovních stupní pro plnění bazénů a zálivku trávníků 

opatření - z d e 

                                                           vyvěšeno: 3.8.2015      sejmuto: 30.9.2015

_________________________________________________________________________________________________________________

Dokončení obnovy katastrálního operátu  a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí  

oznámení - z d e

                                                         vyvěšeno: 7.8.2015           sejmuto: 30.8.2015

_________________________________________________________________________________________________________________

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 14.8.2015

pozvánka - z d e 

                                                           vyvěšeno: 1.8.2015               sejmuto: 14.8.2015

________________________________________________________________________________________________________________

Záměr obce Veliše ohledně směny pozemků s Římskokatolickou farností Jičín 

záměr obce 

                                                         vyvěšeno: 20.7.2015        sejmuto: 14.8.2015

________________________________________________________________________________________________________________

Zpráva školní inspekce v MŠ Veliš v červnu 2015 

zpráva - zde 

                                                             vyvěšeno:  17.7.2015               sejmuto: 17.8.2015

_________________________________________________________________________________________________________________

Oznámení Katastrálního úřadu Jičín o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

od 10.8.2015 do 31.8.2015  2x oznámení 

Oznámení 

                                                               vyvěšeno: 14.7.2015        sejmuto: 31.7.2015

_________________________________________________________________________________________________________________

Zápis dětí do  MŠ Veliš pro  školní rok 2015/2016

Zápis dětí  do MŠ Veliš se uskuteční ve čtvrtek 21.5.2015 od 16 do 18 hodin 

Z á p i s 

 

                                                                      vyvěšeno: 1.5.2015         sejmuto: 21.5.2015

________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti na rok 2015

vydaného Finančním úřadem pro Královéhradecký kraj 

 

Finanční úřad Jičín 2015

images/274142360_2_2700_MF-Inf15_6.pdf

images/274142360_1_2700_MF-Inf10_8.pdf

                                                                       vyvěšeno: 1.5.2015       sejmuto 1.6.2015

_______________________________________________________________________________________________

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce 15.5.2015

Pozvánka na zasedání 

Schválení závěrčného účtu obce Veliš za rok 2014:

Audit za rok 2014

images/Fin_2-12M_12_2014.pdf

Priloha_12_2014.pdf

/Rozvaha_12_2014.pdf

Vykaz_zisku_a_ztraty_12_2014_1.pdf 

 Finanční vypořádání

Schválení závěrky MŠ Veliš

Schválení závěrky obce Veliš

Závěrečná inventarizační zpráva obce Veliš

Schválení závěrečného účtu MŠ Veliš :

Priloha_MS_12_2014_MŠ.pdf

Rozvaha_MS_12_2014_MŠ.pdf

Vykaz_zisku_a_ztraty_MS_12_2014.pdf  

                                                                                    vyvěšeno:  28.4.2015        sejmuto 15.5.2015

________________________________________________________________________________________________

Závěrečný účet DSO Mariánská zahrada

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

Výkaz získu a ztrát k 31.12.2014

Výkaz FIN za prosinec

Závěrečný účet za rok 2014

Rozvaha k 31.12.2014

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2014

                                                                       vyvěšeno: 15.4.2015      sejmuto: 2.5.2015

_______________________________________________________________________________________________

Návrh územního plánu  Veliš

Oznámení společného jednání ÚP Veliš

Veřejná vyhláška

 

Textová část ÚP Veliš

1- Výkres základního členění území

1- Základní členění území

2- Hlavní výkres

3 - Vodní hospodářství

4- Energetika

5- Veřejně prospěšné stavby

6- Koordinační výkres

7- Výkres širších vztahů

8- Výkres záboru půdního fondu

                                                                    vyvěšeno: 11.3.2015     sejmuto: 27.4.2015

___________________________________________________________________________________________

Zrušení dražební vyhlášky čj. 067 Ex 246182/11 z 24.10.2014

usnesení

                                                               vyvěšeno: 27.2.2015          sejmuto: 13.3.2015

__________________________________________________________________________________________

 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva v pátek 13.3.2015 ve Veliši

Veřejné zasedání 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o nakládání s odpadem

                                                            vyvěšeno:  27.2.2015       sejmuto: 13.3.2015

_______________________________________________________________________________________

Nabídka prodeje pozemku č. 232/3 v k. ú. Veliš

nabídka

                                                           vyvěšeno: 21.2.2015       sejmuto: 8.3.2015   

_______________________________________________________________________________________

 

Velikonoční dílna v sobotu 7.3.2015 v KD  ve Veliši s Šárkou Taláckovou

Pozvánka

                                                               vyvěšeno: 21.2.2015         sejmuto 7.3.2015

______________________________________________________________________________________

  Výzva k projektu  "Chodník podíl silnice II/501 v obci Veliš "

Vymezení předmětu

 

                                                                 vyvěšeno: 16.2.2015       sejmuto: 4.3,2015 

______________________________________________________________________________________

 

Rozhodnutí o povolení kácení listnatého stromu - ořešáku na st. parc. č. 14 v k. ú. Veliš

Oznámení o zahájení správního řízení

Rozodnutí č. 3/2015

                                                              vyvěšeno: 11.2.2015       sejmuto:28.2.2015

____________________________________________________________________________________

 

Rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny na parc. č. 48 v k. ú. Veliš

Oznámení o zahájení správního řízení

Rozhodnutí č. 2/2015

                                                                   vyvěšeno: 2.2.2015       sejmuto: 18.2.2015

_____________________________________________________________________________________

 

Rozhodnutí o povolení  ke kácení dřeviny na parc. č. 71 v k. ú. Veliš

Oznámení o zahájení správního řízení

Rozhodnutí č. 1/2015

                                                                      vyvěšeno: 2.2.2015      sejmuto: 18.2.2015

_____________________________________________________________________________________

 

"Program rozvoje censtovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014-2020"

- Posuzování vlivů koncepce

Závěr zjišťovacího řízení

                                                                                    vyvěšeno:  29.1.2015   sejmuto: 15.2.2015

 

 _______________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška o možnosti nahlédnutí do návrhu Územního plánu Veliš  se   r u š í

Veřejná vyhláška

Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Veliš se ruší

 

                                                                                        vyvěšeno: 5.1.2015    sejmuto: 20.2.2015

                                                                                         

_____________________________________________________________________________________________

Návrh územního plánu Veliš 

 

Oznámení společného jednání o návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU VELIŠ

Veřejná vyhláška o možnosti nahlédnutí do návrhu Územního plánu Veliš 

- Výkres základního členění území

Základní členění území

Hlavní výkres

Vodní hospodářství

Energetika

Veřejně prospěšné stavby

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres záboru původního fondu

 

                                                                      vyvěšeno : 29.12.2014       sejmuto: 20.2.2015

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Veliše 17.12.2014

pozvánka

Schválení rozpočtu Obce Veliše na rok 2015 - c e l ý

Schválení rozpočtu MŠ Veliš na rok 2015

 

                                                                                         vyvěšeno: 29.11.2014           sejmuto: 17.12.2014

_______________________________________________________________________________________________

Návrh rozpočtu na rok 2015 svazku obcí Mariánská zahrada

Návrh rozpočtu

                                                                                          vyvěšeno:  19.11.2014    sejmuto 9.12.2014

 

______________________________________________________________________________________________

Rozhodnutí č. 1/2014  ohledně pokácení stromu na parc. č. 46/2 v k. ú. veliš

Rozhodnutí

                                                                                         vyvěšeno: 10.11.2014     sejmuto: 27.11.2014

 _______________________________________________________________________________________________

Dražební vyhláška nemovitých věcí

Předmětem dražby je spoluvlastnicý podíl o velikosti 5/12 na domu čp. 34 ve Veliši

 

                                                                                          vyvěšeno: 5.11.2014  sejmuto: 25.3.2015

 

____________________________________________________________________________________

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva obce Veliše     

Ustavující zasedání obce Veliše

Jednací řád obce Veliše pro období 2014-2018  

                                                                                                vyvěšeno: 25.10.2014     sejmuto: 3.11.2014

 __________________________________________________________________________________________________

Vnitřní směrnice k inventarizaci majetku 

Směrnice č.  2/2014

                                                                                                              vyvěšeno 22.10.2014     sejmuto: 3.11.2014

____________________________________________________________________________________

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Veliše

Směrnice č. 1/2014      

                                                                                                              vyvěšeno: 22.10.2014     sejmuto: 3.11.2014

____________________________________________________________________________________

Výsledek komunálních voleb  z 10-11.10.2014

Kraj: Královéhradecký kraj | Okres: Jičín

 Sdělení ČSÚ 13.10.2014 

 

Zápis o výsledu voleb di zastupitestva obce Veliše 
 

                                                                                                               vyvěšeno  : 13.10.2014

_________________________________ _______________________________________________

 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 22.8.2014

                                                                                             

Veřejné zasedání 22.8.2014 - pozvánka

 

                                                                                            vyvěšeno: 4.8.2014     sejmuto: 22.8.2014

 

 ______________________________________________________________________________________________

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 10.-11.10.2014

Oznámení o době a místě konání voleb

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí 2014

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 2014 

                                                                                            vyvěšeno: 1.7.2014         sejmuto: 12.10.2014

________________________________________________________________________________

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 23.5.2014

Rozpočtový výhled 2014-2017

pozvánka veřejné zasedání 23.5.2014

Zadání územního plánu obce Veliš

                                                                                     vyvěšeno: 12.5.2014         sejmuto: 23.5.2014

_________________________________________________________________________________________________

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Veliš pro školní rok 2014/2015

v úterý 20.5.2014 od 16,00 do 18,00 hodin

pozvánka

                                                                                      vyvěšeno: 29.4.2014         sejmuto: 20.5.2014

_______________________________________________________________________________________________

 

 Veřejná vyhláška Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu čj. MUJc/2014/352/SU/BrP ze dne 22.1.2014 o změně vlivu užívání stavby na území "Změna v užívání polního hnojiště ve Veliši na kompostárnu ve Veliši

Vyhláška

                                                                               vyvěšeno: 28.4.2014         sejmuto: 15.5.2014

________________________________________________________________________________________________

Návrh závěrečného účtu za rok 2013 DSO Mariánské zahrady

Výkaz FIN 2-12M za prosinec               

výkaz zisků a ztrát k 31.12.2013

závěrečný účet za rok 2013  

audit za rok 2013

                                                                                   vyvěšeno: 25.4.2014       sejmuto: 14.5.2014

____________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2014

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové

vyhláška: část 1, část  2, část 3,

                                                                                    vyvěšeno: 25.4.2014      sejmuto: 5.6.2014   

______________________________________________________________________________________________

 

Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Veliš

Oznámení

Návrh zadání Územního plánu obce Veliš

                                                                                    vyvěšeno: 17.3.2014          sejmuto: 23.4.2014

________________________________________________________________________________________________

 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 14.3.2014

Veřejné zasedání

Závěrečný účet obce za rok 2013

Účetní závěrka MŠ Veliš

Audit obce  za rok 2013

Inventarizační zpráva

                                                                                             vyvěšeno: 28.2.2014     sejmuto: 14.3.2014

_________________________________________________________________________________________________

Veřejná vyhláška - rozhodnutí č. 18/2014
Změna v užívání polního hnojiště ve Veliši na Kompostárnu Veliš
rozhodnutí

                                                                                                vyvěšeno: 12.2.2014       sejmuto: 28.2.2014


 
Veřejná vyhláška
Uplatňování  zásad územního rozvoje Královéhr. kraje
veřejná vyhláška

                                                                                               vyvěšeno: 2.12.2013      sejmuto 20.12.2013Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 20.12.2013
zasedání č. 5/2013
rozpočet obce na rok 2014
rozpočet MŠ na rok 2014

                                                                                                vyvěšeno: 2.12.2013     sejmuto: 20.12.2013Mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva 18.11.2013
zasedání č. 4                                                 

                                                                                               vyvěšeno: 8.11.2013     sejmuto: 18.11.2013

 

 

Úřední deska - archiv do 10/2013 naleznete na této adrese www.velis.imunis.cz/edeska