nahled1-sfdi                                       znak
 
Projekt pro zvýšení bezpečnosti v obci Veliš

       Během září 2012  byla realizována v obci Veliš  akce  "Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v obci, Stavební úpravy komun. v obci Veliš - II/501, chodníky a místo pro přecházení . Tento projet byl podpořen Státním fondem dopravní infrastruktury.

Celkové náklady projektu:   .................................... 2,173.330,-Kč

    -  z toho příspěvek ze SFDI ................................ 1,223.843,-Kč

   -  z toho vlastní finanční prostředky ..................    947.486,-Kč

bezp1 bezp2 bezp3 bezp4