P8210046

Obec Veliš  je provozovatelem veřejného pohřebiště dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví .

Hřbitov se nachází  na p. p. č. 99 v k. ú. Veliš a je ve vlastnictví obce Veliš.

 

Provozní doba

Leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec ............................. 7-17 hodin

Duben, květen, červen, červenec, srpen, září,.............................. 7-19 hodin

Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle ............... 7-19 hodin

 

Vyhlášku veřejného pohřebiště v obci Veliš si můžete stáhnout ZDE

 

                       V roce 2025 končí stávající nájemní smlouvy na hrobová místa a bude uzavírány nové.